1 Krønikebok 13:3

1 Krønikebok 13:3 NB

La oss så flytte vår Guds ark hit til oss! For i Sauls dager spurte vi jo aldri etter den.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del