1 Krønikebok 13:11

1 Krønikebok 13:11 NB

Men David ble ille til mote fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette stedet blitt kalt Peres-Ussa* like til denne dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del