Zoek resultaten voor: globalrize

Jesus Is De Volmaakte Profeet, Priester en Koning

11 dagen

Jesus Is De Volmaakte Profeet, Priester en Koning
Jezus Christus bestond altijd al als de Zoon van God. Maar Hij kwam op aarde om zondige mensen weer met God te verzoenen. Zijn reddingswerk kunnen we samenvatten in drie kernwoorden: Hij is de volmaakte Profeet, Priester en Koning — niet alleen tijdens Zijn werk op aarde, maar voor eeuwig. Dit leesplan neemt 11 dagen de tijd om te ontdekken wat deze drie ‘ambten’ van Jezus inhouden.

Strijd de goede strijd van het geloof

7 dagen

Strijd de goede strijd van het geloof
Jezus zegent vredestichters, maar de Bijbel roept ons ook op om “de goede strijd te strijden”. Dat is geen aansporing om andere mensen aan te vallen, maar om satan en onze eigen zondige verlangens te weerstaan. Dit leesplan behandelt zeven Bijbelgedeelten over dit onderwerp. Het kan goed gecombineerd worden met onze andere leesplannen over dit thema: “De grote strijd” en “De strijd is van de Heere”.

Levend water

11 dagen

Levend water
Het Evangelie van Johannes wil ons laten zien wie Jezus is. In hoofdstuk 4 lezen we hoe Jezus Zichzelf bekendmaakt in een gesprek met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. Dit verhaal bevat veel lessen voor ons. Ook deze geschiedenis heeft Johannes opgeschreven “opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31).

Diepe en blijvende vreugde vinden in God

7 Dagen

Diepe en blijvende vreugde vinden in God
Mensen zoeken vreugde in allerlei verschillende levensgebieden: relaties, werk, geld, enzovoorts. Maar om blijvende vreugde en blijdschap te vinden heb je nog iets anders nodig: een levende relatie met Jezus Christus! Lees een week lang wat de Bijbel zegt over het vinden van deze diepe vreugde in God.

Dankbaarheid

9 dagen

Dankbaarheid
Dankbaarheid is een terugkerend thema in de Bijbel. Christenen worden opgeroepen om God “altijd voor alle dingen” te danken, en ze hebben daar ook alle reden toe! Laten we de komende paar dagen lezen wat de Bijbel over dit onderwerp te zeggen heeft en ons oefenen in dankbaarheid.

Jezus heeft de hoogste plaats

9 dagen

Jezus heeft de hoogste plaats
Jezus Christus is de hoofdpersoon in de Bijbel, en dat is niet voor niets! In zijn brief aan de Kolossenzen legt de apostel Paulus uit hoe groot en geweldig Jezus is. Dit leesplan neemt 9 dagen de tijd om Paulus’ woorden te bestuderen zodat ook jij kunt ontdekken waarom Jezus Christus de belangrijkste plaats in jouw leven moet krijgen.

De grote strijd

7 dagen

De grote strijd
De Bijbel noemt God “de God van de vrede”, maar omschrijft Hem ook als een strijder die de volken met een scherp zwaard zal verslaan. Als we deze paradox willen begrijpen, moeten we het grote verhaal kennen over de strijd tussen God en satan. Dit leesplan legt het in zeven dagen aan je uit.

Vrucht van de Geest

11 dagen

Vrucht van de Geest
Als je tot geloof in Jezus Christus komt, ontvang je de Heilige Geest in je hart. Hij verandert je van binnenuit en laat je groeien in heiligheid. Dit leesplan bestudeert de vrucht die de Heilige Geest bewerkt in het leven van gelovigen, zoals die opgesomd wordt in Galaten 5:22-23.

Blijdschap in volharding

7 Dagen

Blijdschap in volharding
De Bijbel roept ons vaak op om te volharden en vol te houden. Dat is inderdaad een prachtig doel, maar het lijkt zo moeilijk en uitputtend. Kunnen we dat doel wel bereiken? Deze lessen bezien volharding met een nieuwe, bemoedigende en vreugdevolle blik vanuit de Bijbel.

Gods Woord

10 dagen

Gods Woord
Gods Woord neemt een belangrijke plaats in, in het leven van een christen. Dit leesplan behandelt een aantal teksten die uitleggen waarom Gods Woord zo belangrijk is en welke eigenschappen het heeft.

Gods heerlijkheid

13 dagen

Gods heerlijkheid
De Bijbel spreekt veel over Gods heerlijkheid, weergegeven met de woorden כָּבוֹד (in het Hebreeuws) en δόξα (in het Grieks). Dit is Gods hemelse glans en majesteit die soms op aarde zichtbaar wordt. Dit leesplan laat je zien hoe groot God is en hoe jij als gelovige deel kunt hebben aan zijn heerlijkheid.

Werk in uitvoering

18 dagen

Werk in uitvoering
Het boek Haggaï is niet bepaald het bekendste Bijbelboek. Het heeft maar twee hoofdstukken en gaat over de herbouw van de tempel in Jeruzalem — wat voor veel hedendaagse christenen niet het meest interessante onderwerp lijkt. Maar als we zorgvuldig lezen, blijkt dit boek waardevolle lessen te bevatten voor gelovigen uit alle tijden en over de hele wereld.

De strijd is van de Heere

7 dagen

De strijd is van de Heere
Er is een geestelijke oorlog aan de gang tussen God en satan (zie het leesplan “De grote strijd”). Er zijn ook een heleboel oorlogen en gevechten aan de gang tussen mensen onderling. En soms is er een duidelijke verbinding tussen deze twee. Dit leesplan behandelt verschillende Bijbelverhalen over aardse oorlogen waar de Heere duidelijk bij betrokken was.

Vergeving, een kostbaar geschenk

10 dagen

Vergeving, een kostbaar geschenk
De Bijbel is duidelijk: alle mensen zijn zondig en hebben straf verdiend. Maar we lezen ook dat God ons vergeving aanbiedt als we onze zonden belijden en ons gedrag veranderen. Bovendien stelt God ons in staat onszelf en anderen te vergeven. Dat is bevrijdend en helpt ons om relaties te herstellen. Dit leesplan bespreekt een aantal belangrijke Bijbelverzen over het geven en ontvangen van vergeving.

Hanna, Je Problemen Aan God Toevertrouwen

9 dagen

Hanna, Je Problemen Aan God Toevertrouwen
Het boek 1 Samuel vertelt over Hanna, een Israëlitische vrouw. Haar levensomstandigheden waren vernederend, verdrietig en uitzichtloos. Maar ze komt naar voren als een moedige, gelovige vrouw. Dit leesplan neemt Hanna’s levensverhaal als voorbeeld voor ons eigen leven. Lees met ons mee!

God Biedt Jou Het Mooiste Geschenk

10 dagen

God Biedt Jou Het Mooiste Geschenk
De Heere God is goed, en Hij geeft graag goede dingen aan mensen. Hij biedt ons eeuwig leven, rechtvaardigheid en de Heilige Geest in ons hart — en nog veel meer. Hij vraagt daarvoor geen enkele betaling van onze kant. Abonneer je op dit leesplan om te leren welke prachtige geschenken God jou wil geven!

Hoe kan ik Jezus volgen?

9 dagen

Hoe kan ik Jezus volgen?
"’k wil Jezus volgen, heel mijn leven, ‘k wil Jezus volgen dag aan dag!” zingt een bekend kinderlied. Jezus zegt Zelf: “Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard” (Mattheüs 10:38, HSV). Maar wat betekent deze uitdrukking? Hoe kunnen we Jezus volgen? Wat levert dat op en wat kost het ons? Dit leesplan helpt je om een antwoord te vinden op deze vragen.

Door God gered. Het verhaal van Noach en de zondvloed.

10 dagen

Door God gered. Het verhaal van Noach en de zondvloed.
Het boek Genesis vertelt ons het verhaal over Noach en de zondvloed. Deze gebeurtenis had dramatische gevolgen voor de toenmalige wereld, maar leert ons ook belangrijke lessen over wie God is, hoe Hij omgaat met het kwaad en hoe Hij rechtvaardigen een uitweg biedt om te ontsnappen aan zijn oordeel. Ontdek wat jij van dit oeroude verhaal kunt leren!

Parels van Wijsheid

14 dagen

Parels van Wijsheid
Echte wijsheid is een kostbaar goed waar velen naar op zoek zijn, maar dat weinigen ooit vinden. De Bijbel bevat een heel boek met wijze lessen, Spreuken genaamd. Deze spreuken zijn door mensen opgeschreven, maar geïnspireerd door “de alleen wijze God” (zie Romeinen 16:27). Dit leesplan bestudeert veertien parels van wijsheid uit dit Bijbelboek. Lees met ons mee en word wijs...

(Niet) Zien en Geloven

10 dagen

(Niet) Zien en Geloven
“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebreeën 11:1). Het Christelijke geloof gaat vooral over dingen die je niet met je natuurlijke ogen kunt zien. Je hoeft echter niet blind te geloven. Als God je geestelijke ogen opent, is er een heleboel te zien! Dit leesplan behandelt verschillende Bijbelteksten over (niet) zien en geloven.

Jozefs levensverhaal als een illustratie van Gods leiding

26 dagen

Jozefs levensverhaal als een illustratie van Gods leiding
“God houdt van je, Hij heeft een plan voor jouw leven." Dat is een geliefde uitspraak onder Christenen en het klopt inderdaad. Maar Gods wegen zijn niet altijd gemakkelijk! Zijn plan voor ons kan ook lijden omvatten om ons te transformeren, het kan door diepe dalen gaan voor we de hoogten van Gods beloften bereiken. Jozefs levensverhaal, dat opgeschreven is in het boek Genesis, is hier een goed voorbeeld van.

Aansporing en onderwijs voor gelovigen

21 dagen

Aansporing en onderwijs voor gelovigen
Dit leesplan behandelt het eerste hoofdstuk uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hij schrijft aan Christenen die in een moeilijke situatie zitten en spoort ze aan om vast te staan in de genade van God. Petrus geeft waardevol advies hoe je dit in je dagelijks leven kunt doen. Lees mee om van zijn onderwijs te profiteren!

Jij bent geroepen tot een heilig leven

15 dagen

Jij bent geroepen tot een heilig leven
Als je een christen bent, hoor je bij Jezus Christus en ben je geroepen om een heilig leven te leiden, gericht op zijn eer. Dat heeft enorme gevolgen voor je leven. Het verandert je positie tegenover God en tegenover andere mensen, en het heeft consequenties voor de keuzes die je maakt. Iedere gelovige is geroepen op deze manier te leven.

"Ik ben..." Hoe Jezus Zichzelf openbaart

11 dagen

"Ik ben..." Hoe Jezus Zichzelf openbaart
In de Bijbel staan veel verhalen over Jezus, en daardoor kunnen we Hem beter leren kennen. Maar de apostel Johannes citeert ook uitspraken van Jezus over Zichzelf. Deze “Ik ben”-uitspraken zijn korte, bondige zinnen die iets van Jezus’ karakter of dienstwerk duidelijk maken. Deze uitspraken zijn een goed middel om Jezus beter te leren kennen!

Esther, geboren voor een tijd als deze

28 dagen

Esther, geboren voor een tijd als deze
In dit leesplan willen we je meenemen door het Bijbelboek Esther. We kunnen opkijken tegen Esther, haar moed, maar zie het hele plaatje; ook zij moest eraan herinnerd worden Wie regeert en dat ook haar leven in zijn hand ligt. We bidden dat het je inspireert om Gods hand te zien in jouw leven, op jouw plek; jij, bewust door God in deze tijd geplaatst.

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid