Zoek resultaten voor: galaten 5:22

 • Galaten 5:22 (HTB)

  Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

 • Galaten 5:23 (HTB)

  Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.

 • Galaten 2:20 (HTB)

  Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven.

 • Galaten 6:8 (HTB)

  Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft.

 • Galaten 5:24 (HTB)

  Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen.

 • Galaten 5:16 (HTB)

  Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven.

 • Galaten 6:7 (HTB)

  Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten.

 • Galaten 6:9 (HTB)

  Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.

 • 2 Korinthiërs 5:21 (HTB)

  Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.

 • Psalmen 55:22 (HTB)

  Zijn woorden zijn glad en vriendelijk, maar in zijn hart gloeit de wraak. Zijn uitspraken strelen het gehoor, maar in feite zijn het getrokken zwaarden.

 • Jakobus 1:22 (HTB)

  Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid uzelf niet.

 • Galaten 1:1 (HTB)

  Van: Paulus, een apostel, niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader, die Hem uit de dood heeft laten opstaan.

 • Galaten 1:2 (HTB)

  En van alle gelovigen die hier bij mij zijn. Aan: de gemeenten in Galatië.

 • Galaten 1:3 (HTB)

  Ik wens u de genade en vrede van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus.

 • Galaten 1:4 (HTB)

  Christus heeft Zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Daarmee deed Hij de wil van God, onze Vader,

 • Galaten 1:5 (HTB)

  aan wie alle eer toekomt, voor altijd en eeuwig. Amen.

 • Galaten 1:6 (HTB)

  Het verbaast me dat u God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug de rug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft, dat helemaal geen evangelie is.

 • Galaten 1:7 (HTB)

  U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen, die een verkeerd beeld van Christus geven.

 • Galaten 1:8 (HTB)

  Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel.

 • Galaten 1:9 (HTB)

  Ik herhaal het nog maar eens: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan het goede nieuws dat u van ons ontvangen hebt, dan is zo iemand een vloek.

 • Galaten 1:10 (HTB)

  Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

 • Galaten 1:11 (HTB)

  U moet weten, broeders en zusters, dat het goede nieuws dat ik bekendmaak, niet door mensen is bedacht.

 • Galaten 1:12 (HTB)

  Ik heb het niet van mensen ontvangen, maar Jezus Christus Zelf heeft het mij bekendgemaakt.

 • Galaten 1:13 (HTB)

  U hebt natuurlijk wel gehoord wat ik heb gedaan toen ik nog volgens de Joodse godsdienst leefde. Ik heb de christenen fanatiek vervolgd en geprobeerd hen uit te roeien.

 • Galaten 1:14 (HTB)

  Ik was verder in de Joodse leer dan mijn leeftijdgenoten en ik was een overijverig voorvechter van de tradities van onze voorouders.