Zoek resultaten voor: U geschiede naar uw geloof!

 • Matteüs 9:29 (NBG51)

  Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.

 • Matteüs 8:13 (NBG51)

  En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur. Genezingen

 • Matteüs 15:28 (NBG51)

  Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Tweede wonderbare spijziging

 • Kolossenzen 2:5 (NBG51)

  Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus.