Zoek resultaten voor: Matteüs 27:26

  • MATTEÜS 27:26 (BB)

    Toen liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus gaf hij aan de soldaten. Ze moesten Hem eerst zweepslagen geven en Hem daarna kruisigen.

  • MATTEÜS 26:27 (BB)

    Toen nam Hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei: "Drink hier allemaal van.