Jezus, ik heb U nodig

Dag 1 van 2 • Lezing van vandaag

Overdenking
Vaak zijn we vol van onszelf, zonder dat we ons dat realiseren. Wat we echt nodig hebben is gevuld te worden met Christus. Het is vaak moeilijk om te bepalen hoe anders onze wegen zijn dan de Zijne. Ongeacht in welk gezin we zijn opgegroeid (christelijk of niet-christelijk) kennen we de zonde. Of omdat we zijn opgegroeid in een kerk binnen een bepaalde cultuur hebben we ongewild andere gebruiken, gedragingen, gedachtepatronen, en redeneringen aangenomen. Anders dan die van Jezus Christus.


Dit was het doel van Paulus: "Voor mij is leven Christus Zelf en het sterven pure winst" (Filippenzen 1:21). Paulus leefde niet altijd in Christus. Hij begon dat te doen, toen Jezus hem confronteerde op de weg naar Damascus, en hem van zijn zonde overtuigde. Hij zag door Jezus' genade Jezus wie hij was (Handelingen 9:1-19). Bid tot Jezus en schreeuw het uit naar Hem. Vraag Jezus om Hem eerst te mogen zoeken, zoals Hij gebood in Mattheüs 6:25-33.


"Jezus, ik heb U nodig. Ik kan niet leven zonder U. Jezus, U bent niet zomaar een idee en ook geen lijstje met wat te doen, en wat niet te doen. Geen doctrine. Ik heb U nodig. Ik verlang naar U! Ik wil U beter leren kennen dan wie ik ook ken - mijn familie, mijn vrienden, mijn beste vriend - zelfs mezelf. Ik wil bij U horen, hier en nu. Ik verlang ernaar naast U te zitten, tijd door te brengen in Uw aanwezigheid, en vragen te stellen die in mijn gedachten en hart opkomen. Ik wil naar U toe kunnen rennen, mijn hoofd op Uw schouder leggen, mijn hart uitstorten voor U, en Uw armen om me heen voelen, terwijl U me de waarheid zegt - zelfs de harde waarheid. Ik heb Uw hulp nodig, Uw genade, Uw barmhartigheid. Ik kan het leven niet alleen doen."


Sluit vandaag af door te bidden vanuit Mattheüs 6:25-33. Morgen zullen we ander gebed aanreiken, dat je elke dag kan bidden. Zo vaak je maar wilt en kunt.