Vreugde! voor jouw wereld! Aftellen naar Kerst

Overdenking
Het is Kerst!Laten we op reis gaan naar Bethlehem, door een lange en verheerlijkte blik te werpen op het Kerstverhaal in de Bijbel. Dit historische verhaal van de geboorte van Jezus begon niet in Bethlehem en zelfs niet in Nazareth... maar het begon met een ouder echtpaar dat de voldoening kende van een aan God gewijd leven.De Bijbel beschrijft Elizabeth en Zacharias op de mooist denkbare manier: "Zacharias en Elisabeth waren goede mensen, die zich stipt aan Gods wetten hielden." - Lucas 1:6Elizabeth en Zacharias waren al vele jaren getrouwd, maar hadden desondanks nog geen kinderen. Het hartzeer moet vreselijk zijn geweest voor deze priester en zijn vrouw, maar de Bijbel vertelt dat ze onberispelijk bleven wandelen, in elk aspect van hun relatie met God.Hoe ga jij om met teleurstellingen? Gebruik je het als een excuus om je te buiten te gaan, of door te mopperen en te klagen? Hoewel Elizabeth en Zacharias met lege handen stonden en een verbrijzelde hoop, bleven ze God met hun hele hart dienen, terwijl de jaren voorbij gleden.De Bijbel zegt dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag! (Jakobus 5:16) Wanneer je een rechtvaardig leven blijft leven... en blijft bidden... zullen je gebeden de klus geklaard krijgen.De Bijbel zegt ook dat de rechtvaardige leeft door geloof. (Habakuk 2:4) Elizabeth en Zacharias bleven wandelen in geloof, zonder te zien.Elizabeth's naam betekent eigenlijk "God is mijn Eed". Elizabeth geloofde de beloften van God, lang nadat anderen de hoop door frustratie zouden hebben opgegeven. Zij geloofde dat God naar haar gebeden luisterde, terwijl haar eigen vrienden kirden naar hun baby's en jaren later hun kleinkinderen in slaap wiegden.Ik hoop dat je eerste les van het Kerstverhaal zal zijn, geduldig te zijn met God. Vertrouw God zelfs als je omstandigheden uitdagend zijn. Blijf een rechtvaardig leven leven in dagen van teleurstelling. Bid onophoudelijk en geloof dat God naar je gebeden luistert. Bewaar een positieve houding van je hart, wanneer je je zin niet krijgt.Laat de lieflijkheid van Elizabeth je eraan herinneren dat ware gelovigen in geloof wandelen, ook als ze de vervulling nog niet zien.