Gezegend

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking
"Prijs de Here!"Prijs de Here! In deze drie woorden ligt het krachtige begin en de basis van een gezegend leven. Het begint met weten wie God is en Hem prijzen.Lofprijzing is altijd een beginpunt.  Het betekent dankbaarheid — daarom danken we voor  een maaltijd en beginnen we de dienst met lofprijzingsliederen.  Jezus begon God te danken voordat Lazarus opgewekt werd uit de dood. En Mozes prees God voordat Hij de Rode Zee scheidde. De menselijke natuur houdt ervan om te wachten tot we een antwoord hebben ontvangen, maar zegen begint met lofprijzing. Het Woord van God zegt: "Zing een loflied wanneer u de tempelpoort ingaat. Laat het in zijn voorhof klinken en prijs zijn naam." (Psalm 100:4). Toch is het prijzen van de Heer niet beperkt tot eens per week een paar liedjes zingen in een kerkdienst. Aanbidding is een levensstijl dat alle delen van je leven omvat.Je kunt God prijzen op elk uur van de dag, zeven dagen per week — in de auto, onder de douche of midden in de nacht. Het gaat niet om het zingen van een bepaald lied of het opzeggen van een gebed - het gaat om een relatie met je hemelse Vader, die van je houdt en om je geeft. Mensen hebben verschillende ideeën over hoe God is en ze communiceren met Hem volgens die opvatting. Zij die denken dat Hij stug en streng is, houden afstand. Anderen die Hem zien als formeel en stijf, benaderen Hem meestal op diezelfde manier. Maar degenen die Hem kennen als Vader en Vriend genieten van de zegen van een hechte intieme relatie met Hem — waarin je Hem op ieder moment kan aanroepen. In welke situatie jij je ook bevindt, je bent nooit alleen.Omstandigheden kunnen gaan veranderen als je God begint te prijzen. Niet alleen stelt lofprijzing Hem centraal, het zorgt er ook voor dat je dingen vanuit een heel nieuw perspectief ziet.God prijzen is meer dan een ritueel of een eenmalige gebeurtenis. Het is een levensstijl van aanbidding — het stelt je in staat om je op God te richten en het verandert je perspectief op de omstandigheden om je heen. Ga dus vandaag door in je door God gegeven roeping met deze verklaring als je basis:"Prijs de Here!"