Vergeving, een kostbaar geschenk

Dag 7 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

Ben jij blij als anderen Gods vergeving ontvangen?

“Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.” (Lukas 15:32, HSV)

Denk nog eens terug aan de gelijkenis die we op de eerste dag van dit leesplan lazen, over de vader en zijn verloren zoon. Vandaag lezen we deze gelijkenis nog eens, maar nu focussen we op de houding van een derde persoon.

Toen de vader zijn verloren gewaande zoon had verwelkomd en een feest had georganiseerd, zag de oudere broer wat er gebeurde. Hij deed echter niet mee met het feest, maar “werd boos en wilde niet naar binnen gaan”. Hij minachtte zijn jongere broer en keurde zijn vaders onvoorwaardelijke liefde voor deze jongen af. Naar zijn mening was zo’n zondaar geen warm welkom waard, vooral omdat de oudere zoon zelfs steeds zo voorbeeldig was geweest!

We zagen al dat de vader in de gelijkenis God Zelf is. De verloren zoon is een zondaar die zich bekeert en terugkeert naar zijn hemelse Vader. Wie is dan deze oudere broer? Dat is een medemens die de zondaar Gods genade misgunt — en zichzelf daardoor van het feest uitsluit. In Jezus’ dagen was het de religieuze elite die de rol van de misgunnende broer speelde.

Zitten zulke gevoelens ook in jouw hart? Zijn er mensen die jij zou willen uitsluiten van Gods vergeving?