Vergeving, een kostbaar geschenk

Overdenking

We kunnen vergeving niet verdienen

“Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan” (Mattheüs 5:20, HSV)

Onze situatie als mensen is nogal hopeloos, omdat onze schuld bij God leidt tot de eeuwige dood. Als we aan dit oordeel willen ontsnappen, moeten we het goedmaken met God.

Maar we kunnen vergeving niet “afkopen” met geld, offers of wat dan ook. De hele aarde behoort God al toe; Hij heeft niets van ons nodig.

We kunnen niet voor onze zonde compenseren door extra rechtvaardig te leven. Zelfs de godsdienstige elite in Jezus’ dagen haalde dit doel niet, zoals het Bijbelvers uit Mattheüs 5 duidelijk maakt. Naar menselijke maatstaven waren zij onberispelijk. Maar Jezus vergelijkt hen met “witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid” (zie Mattheüs 23:27).

De profeet Jesaja zegt dat zelfs onze goede daden niet zuiver zijn (Jesaja 64:6). We maken het alleen maar erger door voortdurend tekort te schieten tegenover Gods rechtvaardige standaard. Dat wordt bevestigd door de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen, waar hij zegt dat geen mens gerechtvaardigd zal worden door werken van de wet. De wet laat ons juist zien hoe zondig we eigenlijk zijn.

Wij zijn niet in staat onze relatie met God te herstellen. We hebben een oplossing “van buitenaf” nodig. Laten we daar morgen meer over lezen!