Vergeving, een kostbaar geschenk

Dag 1 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

Wat is vergeving?

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” (Mattheüs 6:12, HSV)

Zoals het vers uit Mattheüs 6 aangeeft, heeft vergeving alles te maken met schuld. Als iemand een ander slecht behandelt of kwaad doet, schaadt dat hun relatie en heeft diegene een schuld tegenover de benadeelde partij. Hij moet het verlies of de pijn die de andere persoon heeft geleden — bijvoorbeeld financieel of emotioneel — weer goed maken.

Een schuldenaar vergeven betekent dat je het recht op deze compensatie opgeeft, alle negatieve gevoelens tegenover deze persoon loslaat en de relatie zo mogelijk probeert te herstellen.

Jezus geeft een prachtig voorbeeld van vergeving in een verhaal over een vader en zoon. De zoon heeft zijn vader diep bezeerd door zijn deel van de erfenis op te eisen, naar een ver land te vertrekken en zijn geld daar te verspillen. De vader heeft de hoop al opgegeven om zijn zoon ooit nog terug te zien. Maar als de zoon uiteindelijk in de problemen zit en beseft wat hij gedaan heeft, gaat hij terug naar huis. De vader wijst hem niet af, maar verwelkomt hem met een omhelzing en een feestmaal. Hij vergeeft zijn zoon van harte.

Heb jij weleens zo’n situatie meegemaakt waar je vergeving nodig had? Kreeg je die ook?