In beweging voor Gods schepping - voor mensen met een groen hart

Dag 2 van 3 • Lezing van vandaag

Overdenking

Klimaatverandering 


Van de Here is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen…


Een aantal jaar geleden werd Samar, een eiland van de Filippijnen, getroffen door de orkaan Yolanda. De oceaan zorgde voor een enorme ravage en kostte veel mensen het leven. Ook de natuur leed onder deze ramp; bomen werden ontworteld, knapten af en gingen dood. Deze kokosnootbomen vormden vóór de storm een belangrijke bron van inkomsten. En natuurlijk werden er nieuwe bomen geplant, maar het duurt zeven jaar voordat de nieuwe bomen vrucht dragen, waardoor de mensen nu zonder inkomsten zitten. 


De buitensporige stormen zijn de gevolgen van klimaatverandering en juist de mensen die minder middelen tot hun beschikking hebben, worden vaker getroffen door deze natuurrampen. 


Van de Here is de aarde. 


Met dit statement opent deze scheppingspsalm. Gods naam, Ik ben die er zijn zal, laat zien dat God trouw is aan zijn schepping. Hij is niet een abstracte Schepper die na het creëren zijn handen er vanaf getrokken heeft. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en is vanaf het begin daarbij betrokken. De allereerste opdracht aan de mensheid is: Wees vruchtbaar, word talrijk en heers over de hele aarde. En als God de mens in de tuin brengt, draagt Hij hen op om de tuin te bewerken en er over te waken.


Eigenlijk zegt God: 'Dit geef Ik jullie, dit vertrouw Ik jullie toe. Jullie mogen er op passen namens Mij. Zorg er goed voor.’ Wij mogen zorgen voor Gods schepping, wij mogen meewerken dat Gods wereld hersteld wordt en tot bloei komt. Dat is ecologische en sociale gerechtigheid!


Om over na te denken:    • Hoe kijk jij naar de schepping?     

  • Hoe zorg jij voor het leefgebied wat jou is toevertrouwd? Doe je dit door te bewerken en te waken of resulteert jouw handelen in uitbuiting en verwaarlozing?


Een tip om een kleine bijdrage te leveren:

Neem recyclebare zakjes mee naar de supermarkt om je fruit en groente in te vervoeren. In de meeste winkels kun je deze aanschaffen.