In De Handen Van Jezus

In De Handen Van Jezus

5 dagen

God wil jou gebruiken! Wat doet het met jou als je geconfronteerd wordt met de nood in deze wereld? Slaat het je lam? Of ga je helemaal aan? In dit leesplan zoomen we in op het bekende verhaal van de vijf broden en twee vissen. Jezus komt in dit verhaal tussen jou en de nood in te staan. En Hij laat zien hoe Hij jou wil gebruiken.

Uitgever

We willen Tiemen Westerduin bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://jezus.nl

Over deze uitgever

Meer dan 2500 voltooid