Arise - Sterven en opstaan met Jezus

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

De stenen zullen aanbidden!

Jezus liet alle schuld op Zich komen toen Hij vals beschuldigd werd in de rechtbank. Hij luisterde en zweeg. Maar wanneer er gezwegen wordt door Jezus, begint God te spreken door allerlei mensen heen. Jezus staat bij Pilatus, de Romeinse stadhouder en Hij zwijgt. Maar dit keer gebeurt er iets bijzonders. De vrouw van Pilatus kan niet langer zwijgen. Dit lezen we in Mattheüs 27:19

De vrouw van Pilatus, ze heette waarschijnlijk Claudia Procula, stuurde een briefje naar haar man. Ze had die nacht een droom gehad over Jezus en nu hoorde ze dat Jezus voor haar man terecht stond. Haar man zou de rechter zijn over Jezus! Maar in haar droom was Jezus rechtvaardig gebleken, Jezus was onschuldig. Ze had veel verdriet om Hem gehad in haar droom. En dit moest haar man ook weten, Jezus mocht niet zomaar veroordeeld worden!

We weten niet precies waar deze droom verder over ging, maar hij maakte nogal een indruk. In die tijd was een vrouw niks waard, zij zou zich al helemaal niet mogen bemoeien met de rechtszaken van haar man. Toen zij toch een briefje durfde te sturen aan haar man, had ze daar veel moed voor nodig.

Zie je wat hier gebeurt? Jezus zwijgt en een vrouw begint te spreken over zijn rechtvaardigheid. Zo’n soort verhaal komen we ook tegen in Lucas 19:37-40, hier is Jezus net onderweg naar Jeruzalem. Hij rijdt op een ezelsveulen, Zijn volgelingen legden hun jassen op de weg en mensen liepen de stad uit om Jezus met palmtakken te begroeten. Ze aanbaden Hem als Koning!

Maar dan komen ook hier de Farizeeën langs en ze zeggen tegen Jezus: ‘laat uw volgelingen toch hun mond houden!’ Ze willen niet horen wat er wordt gezongen en hoe Jezus wordt geprezen. En dan zegt Jezus: ‘als zij hun mond houden, zullen de stenen gaan roepen!’.

De schepping kan niet anders dan Jezus aanbidden. Of het nu een vrouw is die een droom krijgt van God en vervolgens Jezus als Rechtvaardige bestempelt, of de volgelingen van Jezus die zingen en jubelen om de wonderen die Hij heeft gedaan: Jezus krijgt de eer! En dat zal niet stoppen, Jezus zegt het zelf: als de mensen hun mond houden, gaan de stenen roepen!

Dit is voor ons eigenlijk simpelweg een herinnering: laten we nooit stoppen met Jezus aanbidden. Door gebed, liederen of dans. Of we kunnen ook Claudia Procula nadoen: aanbidden door moedig te vertellen over wie Jezus is aan anderen. Bovenal: laat je door niemand het zwijgen opleggen in jouw aanbidding. Want zoals Jezus zegt: als de mensen hun mond houden, gaan de stenen roepen!

Vragen:
Je kan alles zo maken dat het een vorm van aanbidding wordt. Misschien heb je wel een talent waar je Jezus mee kunt aanbidden, of mensen om je heen waarmee je samen een Bijbelstudie kunt doen. Het hoeft niet meteen heel groots, maar vraag eens aan God om een manier waarop je Hem kunt aanbidden. Als je dan samen met Hem iets vindt wat je ook nog écht leuk vindt, dan wordt aanbidding zoveel persoonlijker!

Gebed:
Jezus,
Dank U wel dat ik U mag aanbidden en dat, zelfs als iedereen zou zwijgen, de stenen gaan zingen. U bent het waard om aanbeden te worden! Welke persoonlijke manier van aanbidding kan ik gebruiken, zodat ik U met mijn hele hart kan aanbidden? In Jezus’ naam, amen.