Leer Gods Macht Kennen

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Machtig... omdat Hij de Almachtige is! 


“God is machtig” is een erg bekende en vaak gebruikte uitdrukking! Maar misschien heeft het zijn betekenis en kracht een beetje voor je verloren. 


Als we aan kracht denken, denken we vaak aan iets wreeds en hards, zoals de kracht van een superheld. Maar Gods kracht is veel meer dan dat, en dat gaan we deze week samen ontdekken.


In het boek Genesis leren we dat God de Almachtige God is. 


“Toen Abram 99 jaar was, kwam de Heer naar hem toe en zei: “Ik ben de Almachtige God. Leef steeds zoals Ik het wil. Dan zal Ik Mij houden aan het verbond dat Ik met je heb gesloten. Ik zal je een heel grote familie geven.” (Genesis ‭17:1-2‬, ‭BB‬‬)


Wanneer God aan Abraham vertelt dat Hij Abraham een hele grote familie zal geven, vertelt Hij hem ook dat Hij de Almachtige God is. 


Hoe kan de familie van zo’n oude man zo ontelbaar groot als de sterren aan de hemel worden? (zie Genesis 15:5) 


Het was God die deze verbazingwekkende “eerste keus” maakte. Hij koos voor een man die bijna een eeuw oud was! God koos hem liever dan een hele sterke en machtige man. 


God kiest liever een zwak dan een sterk persoon, zodat Hij zal worden verheerlijkt voor Zijn macht. “Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden.” (‭‭1 Korinthiërs ‭1:27,‬ ‭BB‬‬) 


God roept je vandaag om Hem te dienen, maar misschien zeg je dit wel tegen jezelf:  • “Ik ben veel te zwak.”

  • “Ik ben oud en moe.”

  • “Ik kan het helemaal niet.”


Denk je dat God het mis heeft? Dat Hij de verkeerde keuze maakt? Nee, natuurlijk niet. Jij bent geroepen door de Almachtige God. Hij wil Zijn kracht door jou heen laten zien, zodat Hij verheerlijkt zal worden! 


Kijk, net zoals Abraham, naar de sterren aan de hemel en herinner jezelf eraan dat voor God niets onmogelijk is. Ondanks je zwaktes wil Hij je gebruiken, omdat Hij de Almachtige is. 


P.S. De teksten van dit leesplan zijn afkomstig uit de dagelijkse bemoedigingsmail 'Ik Wonder Jou'. Je kunt je hiervoor inschrijven op www.ikwonderjou.nl! Daarbij ontvang je een gratis poster, gemaakt door Wilma Veen!