Ontdek De Namen Van God

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

God doet wat Hij belooft! 


Ik nodig je deze week uit om een aantal namen van God te (her)ontdekken. We zullen samen gaan zien wat ze ons leren over onze geweldige God! Ik weet zeker dat je gezegend zal worden door wat we deze week gaan ontdekken.


God openbaart zichzelf in de Bijbel aan Abraham als 'El-Shaddai', de Almachtige God. We lezen dat in Genesis 17:1, “Toen Abram 99 jaar was, kwam de Heer naar hem toe en zei: "Ik ben de Almachtige God. Leef steeds zoals Ik het wil”” (BB‬‬). 


In de rest van het hoofdstuk deelt God Zijn plannen en beloftes met Abraham: 


“Vanaf nu heet je niet langer Abram [ (= 'geëerde vader') ], maar Abraham [ (= 'vader van heel veel volken') ]. Want Ik maak van jou een vader van heel veel volken” (Genesis ‭17:5‬, ‭BB‬‬).


Wat God hier zegt is heel erg bijzonder. God belooft een man van 99 jaar dat hij een zoon zal krijgen, terwijl zijn vrouw onvruchtbaar is en ze allebei eigenlijk al te oud zijn om kinderen te krijgen. 


“Maar God zei tegen hem: "Nee, je vrouw Sara zal een zoon krijgen. Je moet hem Izaäk [ (= 'gelach') ] noemen. Met hem zal Ik Mijn verbond sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn met hem en zijn familie ná hem”” (Genesis ‭17:19‬, ‭BB‬‬). 


God belooft aan Abraham dat Hij zal doen wat Hij heeft belooft in Zijn Woord. Waarom doet Hij dat? Hij introduceert Zichzelf aan Abraham als de God bij wie alles mogelijk is. Als de God voor wie niets onmogelijk is. 


Bij God is alles mogelijk, omdat Hij Almachtig is. Wanneer de Almachtige God een belofte doet, is het zeker dat Hij ook zal doen wat Hij heeft belooft! 


Twijfel je of God Zijn beloftes wel na komt...  • op je werk?

  • in je gezin?

  • in je bediening?


Weet dan dat Gods hand alles wat Hij belooft en zegt zal doen. Ik nodig je uit om op God en Zijn Woord te vertrouwen, juist wanneer je twijfelt of bang bent.


Geloof vandaag dat Zijn almachtigheid aan het werk is in je leven en dat Zijn perfecte plan uitgevoerd wordt. 


Ik aanbid God samen met jou. God doet wat Hij belooft! 


P.S. De teksten van dit leesplan zijn afkomstig uit de dagelijkse bemoedigingsmail 'Ik Wonder Jou'. Je kunt je hiervoor inschrijven op www.ikwonderjou.nl! Daarbij ontvang je een gratis poster, gemaakt door Wilma Veen!