Wat is ware liefde?

Overdenking
Verlangen naar LiefdeOf we het nu weten of niet: het enige waar onze harten naar verlangen, is liefde. We zijn letterlijk gemaakt om lief te hebben. God is liefde. Verlang je ernaar de ware liefde van God te leren kennen? Verlang je er in ruil daarvoor echt naar om Hem lief te hebben met heel je hart, ziel, verstand en kracht?Maar wat is ware liefde? Het woord zelf heeft zoveel betekenissen. We kunnen in een adem zeggen, "Ik hou van koffie. Ik hou van mijn echtgenoot. Ik hou van Jezus." Hoe kunnen we weten wat ware liefde werkelijk is? Hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? En maakt het echt uit?Ware liefde is meer dan een sensatie, een gevoel, een missie, of zelfs een doctrine. Ware liefde is een oprecht verlangen naar het welzijn van een ander. Ware liefde die glorie brengt aan God is het doel van het leven en het bestaan ​​van de kerk.Sommigen zullen zeggen dat zending het uiteindelijke doel is van de kerk: “De belangrijkste taak van de kerk is de evangelisatie van de wereld. De missie van de kerk is zending” (Oswald J. Smith).Anderen zullen zeggen dat het aanbidding is: "Zending is niet het hoogste doel van de kerk. Dat is aanbidding. Zending bestaat, omdat aanbidding niet bestaat. Aanbidding is het hoogste doel, en niet zending, omdat God de hoogste is, en niet de mens. Wanneer dit tijdperk voorbij is, en de talloze miljoenen verlosten op hun aangezicht vallen voor de troon van God, zal er geen zending meer zijn. Het is een tijdelijke noodzaak. Maar aanbidding blijft tot in eeuwigheid” (John Piper).Ik stel dat liefde het belangrijkste is en dat zending en aanbidding voortkomen uit die liefde. God gebiedt Zijn volk om Hem lief te hebben met heel hun hart, ziel en kracht. Jezus herhaalt dit om ons te vertellen dat het eerste en grootste gebod is dat we de Heer onze God liefhebben met HEEL ons hart, HEEL onze ziel, HEEL ons verstand, en AL onze kracht. ALLES betekent ook werkelijk ALLES. Later vertelt Hij ons dat alle mensen zullen weten dat wij Zijn discipelen zijn door onze liefde voor elkaar. Vervolgens legt Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs uit dat geloof, hoop en liefde allemaal blijvende deugden zijn, maar de meeste van deze drie is de liefde. Volgens God, Jezus en Paulus lijkt liefde het hoogste doel te zijn voor ons en dus voor de kerk.