Jong & Kingdom

Overdenking

 

WIE IS DE KONING VAN JOUW LEVEN?

In het filmpje hierboven heb je kunnen luisteren naar Thijs. Hij had het over Jezus die Simon en Petrus riep om Hem te volgen. Jezus zei tot deze vissermannen: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij” (Mattheus 4:17). Zij lieten hun netten liggen en gingen Jezus achterna.

Het komen tot inkeer, of bekering, is het startpunt van het leven van een christen. Paulus heeft het in 1 Thessalonicenzen 1: 9 over nieuwe gelovigen die zich “van de afgoden, tot God bekeerd hebben, om de levende en waarachtige God te dienen”. Bekering heeft twee aspecten in zich: 1. Het afkeren van het oude leven zonder God en 2. het richten op het nieuwe leven waar Jezus Koning is, het dienen van de levende God. 

Door je te bekeren en Jezus te vertrouwen als Redder van je leven, ontvang je de Heilige Geest. Op dat moment ben je zoals Jezus ons dat leert ´opnieuw geboren´. Onze eerste geboorte was uit onze aardse moeder. De tweede geboorte is een geestelijke, onzichtbare geboorte die ons in een nieuwe geestelijke dimensie brengt. Jezus zegt: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien” (Johannes 3:3).

Als je wilt ontdekken wat het Koninkrijk van God is, dan legt Jezus ons uit dat we eerst opnieuw geboren moeten worden. Door bekering en wedergeboorte komen we in een nieuw geestelijk Koninkrijk waar Jezus de Koning van ons hart wordt. 

Ik zei dat bekering het startpunt is voor een nieuwe gelovige. Maar bekering is ook iets wat we dagelijks mogen doen. We noemen dat ook wel levensheiliging. Dit houdt in dat je elke dag de keuze maakt om Jezus Koning te laten zijn van je leven. Jezus wil niet alleen dat we Hem belijden met onze mond als Koning, maar verlangt er naar dat we ook echt voor Hem leven en zo zijn liefde en genade laten zien aan de mensen om ons heen. De Heilige Geest in jou, wil jou daarbij helpen.

Vragen

  • Heb jij je bekeerd en is Jezus Koning geworden van je leven?
  • Hoe kan jij vandaag Jezus liefde aan de mensen om je heen laten zien?

Gebed

Koning Jezus, U bent de Heer van mijn leven. Ik keer mij af van mijn “afgoden” (noem welke afgoden) en wil vandaag uw liefde laten zien aan de mensen om mij heen. Dank U wel dat U mij helpt door de kracht van de Heilige Geest. Amen.