Jezus: onze Banier van overwinning

Overdenking


Overwinning over zonde


Toen Adam en Eva voor het eerst ongehoorzaam waren aan God en de vrucht aten van de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Eden, werd zonde een onderdeel van de menselijke natuur. Sindsdien is ieder mens bij zijn geboorte, vanwege die zonde, van nature gescheiden van God. Omdat God perfect is, kan Hij simpelweg niet in de nabijheid van zonde zijn. In het Oude Testament moesten de Israëlieten regelmatig een smetteloos lam offeren om boete te doen voor hun zonden. Het offer moest perfect zijn om de schuld van hun zonden te compenseren. Dit was de enige manier om rechtvaardig te blijven staan voor God.


Jezus wordt vaak het "Lam van God" genoemd, omdat zijn offer aan het kruis de zonden van de mensheid bedekt. Een van de vele wonderen van het kruis is, dat het de vloek van Adam en Eva's zonde ongedaan maakte. Zoals één zondige daad de hele mensheid van God scheidde, zo bedekte het offer van één volmaakt Persoon de zonden van alle mensen. Hij maakte op die manier de weg vrij voor verzoening. Omdat Jezus zichzelf heeft geofferd voor ons, zijn wij in staat om weer een relatie te hebben met God. Als God naar ons kijkt, ziet Hij niet onze zonde - Hij ziet de gerechtigheid van zijn Zoon.


Nu we de paasweek ingaan, kunnen we de tijd nemen om na te denken over dit ongelooflijke geschenk dat Jezus ons gaf. Hij gaf zijn leven om onze zonden te bedekken. De apostel Paulus begint Romeinen 6:23 (HTB) met de woorden: "De zonde betaalt een hard loon: de dood!" Feitelijk waren we dood in onze onrechtvaardige toestand. We waren bestemd om voor eeuwig gescheiden te zijn van God. Maar Paulus vervolgt het vers met de ultieme, verlossende waarheid: "Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here." Dankzij Jezus is de schuld van onze zonde betaald. Nu mogen we voor altijd in Gods aanwezigheid zijn!


Sinds Jezus ons bedekt heeft met zijn gerechtigheid, mogen wij ook vrij zijn van de kracht van de zonde in ons leven. Sta jezelf niet toe verslaafd te blijven aan je oude, zondige natuur. Jezus heeft de zonden overwonnen en Hij heeft die overwinning vrij met jou gedeeld! Je bent bevrijd, zodat je écht vrij kan zijn. Wandel in die vrijheid!


Download de afbeelding van vandaag hier