Job en de vraag van het lijden

Dag 1 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen

Hoe moet je omgaan met het lijden dat je overkomt? Het bijbelboek Job geeft een bijzonder kijkje in precies deze vraag. Het boek voelt als een oeroud theaterstuk dat niet onder doet voor Shakespeare en waar in rijke dialogen de vraag van het lijden wordt besproken. Alles draait om Job, een rijke man, die overspoeld wordt door ellende. Vandaag maak je kennis met hem. Men vermoedt dat Job een tijdgenoot van Abraham was, maar precies is dat niet bekend. Het doet er waarschijnlijk ook niet toe. Hij was rijk en het leven ging hem goed. Maar zijn rijkdom wordt niet als eerste genoemd: ‘Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad.’ (Job 1:1). Hem gaat alles voor de wind.

Op het toneel opent zich een gordijn en je krijgt een ongebruikelijke scène uit de hemelse werkelijkheid mee: de hemelbewoners maken hun opwachting bij de HEER. Ook Satan is daar. Job wordt besproken, want de HEER vraagt er expliciet naar. Satan heeft wat moeite met het gemak van Job, want hem gaat alles voor de wind. Wacht maar tot de positiviteit van hem wordt afgenomen, dan zal dat gelovige en rechtschapene wel voorbij gaan. Het liefst wilde hij Job alles afnemen, dan zal Job de HEER vervloeken in het gezicht! ‘Toen zei de HEER tegen Satan: 'Goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.' (Job 1:12). De gevolgen voor Job zijn dramatisch. Hij raakt al zijn bezit en zijn kinderen in één klap kwijt. 

Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: 'Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.' Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. (Job 1:20-22)

Dit eerste hoofdstuk is slechts de openingsscène van een bijzonder boek in de Bijbel, ondanks dat veel mensen vooral het begin en het einde kennen van het bijbelboek. De komende dagen ontmoet je deze man in zijn diepste ellende. En je maakt kennis met zijn vrienden. En wat voor vrienden!

PS: ben je geïnteresseerd in mijn blogs, of wil je reageren aan de hand van dit leesplan over Job en het lijden dan kan dat via mijn website https://creatov.nl/