Bidden en vasten: hoe en waarom?

Dag 4 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

De sleutel tot de hemel is gebed 🗝  


Soms lijken onze gebeden niet direct effect te hebben. Andere keren openen ze direct de deuren van de hemel!


"En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:2-4)


Meerdere keren heb ik momenten meegemaakt dat de hemel zich opende. De eerste die ik me herinner vond het plaats tijdens een jeugdkamp. Daar leidde mijn voorganger ons in een tijd van gebed om de Heilige Geest te zoeken. Ik wilde heel graag vervuld worden met de Heilige Geest en, waarom ook niet, in tongen spreken net als in het boek Handelingen. Ik wist dat de discipelen waren vervuld met de Heilige Geest en ik wilde dit ook ervaren, zodat ik ook een getuige kon zijn. “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). Ik wilde zo’n getuige zijn! Na een tijd van gebed, lofprijs en aanbidding begon de Heilige Geest op ons te "ademen".


Verschillende mensen om mij heen trilden en begonnen in andere talen te spreken. Sommigen lachten en anderen huilden. Ik zag Laurent, die van nature nogal teruggetrokken was, brullen van het lachen. Ik herinner me dat Sara, die van nature vol vreugde was, haar ogen rood huilde. Wanneer de Heilige Geest ons bezoekt, reageert ons hele wezen. Ik ontving op dat moment niets. "Wat gebeurt er, Heer?", vroeg ik. "En ik dan? Ik wil dit ook! Ik heb zo’n dorst naar U!”


Ten slotte viel de Heilige Geest letterlijk op mij. Ik voelde elektrische golven van liefde op me neerdalen, sterker en sterker. Toen werd opeens mijn mond geopend. Ik werd vervuld met de Heilige Geest. Ik begon in hemelse tongen te spreken en God in nieuwe talen te prijzen. Het was de hemel op aarde. Ik was vervuld met nieuwe energie en een nieuwe ijver.


De volheid van de Geest, die sommigen de doop van de Heilige Geest noemen, is een geschenk, een zegen, maar is geen manier om te zien of iemand heilig of goed leeft. Het maakt niemand superieur en mag nooit leiden tot arrogantie.


Ik nodig je uit om, als je wilt, dit ook te ontvangen. Ik geloof dat elk kind van God de Heilige Geest heeft ontvangen. De Heilige Geest woont in je sinds Jezus je redder werd. Je bent een tempel van de Heilige Geest. (zie 1 Korinthiërs 6:19). Ik geloof dat het de Geest van God is die ons tot bekering leidt. Maar Hij verlangt ernaar om nog meer in ons leven te werken en ons te vullen met Zijn aanwezigheid totdat we overlopen! Zodat we tot het einde van de aarde getuigen kunnen zijn van Zijn goede nieuws!


Ik eindig vandaag met de woorden van Johannes 20:22: "Toen ademde hij op hen en zei:" Ontvang de Heilige Geest."


Zo blij dat je bestaat!

Eric Célérier en Wilma Veen