Gewoonten

Dag 1 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

Healthy Identity - Een gezonde identiteit


Goede dagelijkse gewoonten, dat willen we allemaal. Maar in plaats daarvan verslapen we ons, komen we te laat op ons werk, komen we te laat thuis, schreeuwen we tegen de kinderen, eten of drinken we er één te veel en checken we onze e-mail in bed.


De vraag is dus: hoe kunnen we stoppen met slechte gewoonten en beginnen met goede? Is er niet gewoon een simpel stappenplan dat mij hierbij kan helpen? Niet echt, nee. Maar er is hoop en Gods Woord staat er vol mee.


Craig Groeschel, predikant bij Life.Church, noemt één van de belangrijkste redenen waarom mensen falen wanneer ze goede gewoonten willen aanleren en slechte willen loslaten. Hij noemt als reden: een vertekend zelfbeeld staat ons succes in de weg. Dit brengt ons bij de eerste letter van het acroniem HABITS (gewoonten). Aan de hand van dit acroniem gaan we op zoek naar een betere manier om goede gewoonten te ontwikkelen en te breken met slechte: "healthy identity" ofwel een "gezonde identiteit".


Wanneer we er klaar voor zijn om iets nieuws te beginnen of een slechte gewoonte af te leren, maken we vaak een plan gebaseerd op wat we gaan doen. In plaats daarvan kunnen we beter doelen stellen die gebaseerd zijn op wie onze God is en wie wij willen zijn. Wanneer je zegt: "Ik ga een marathon lopen", is dat gebaseerd op wat je wil doen. Wanneer je zegt: "Ik ben op een ontzaglijke en wonderlijke manier gemaakt, en door Gods kracht wil ik een hardloper worden", dan is dat gebaseerd op wie God is en wie jij graag wil worden. Het is een doel gebaseerd op identiteit. Laten we wie vóór doen zetten.


Doelen gericht op wie je bent, vormen één aspect van het ontdekken van een gezonde identiteit. De volgende stap naar bevrijding zet je door te graven naar pijn uit je verleden, leugens die je hebt geloofd, gebrek aan vergeving en fouten. Maar ook situaties in je leven die ervoor hebben gezorgd dat je bent gaan geloven in een versie van jezelf die niet overeenkomt met hoe God jou heeft bedoeld. Wanneer je die leugens ontdekt, wil je deze vervangen door Gods waarheid uit Zijn Woord. Een gezonde identiteit, gebaseerd op wat God over jou zegt, is de basis voor het breken met slechte gewoonten en het beginnen met goede.


Een voorbeeld: Velen van ons hebben geloofd in een leugen als "Ik zal altijd zo blijven." Dat veroorzaakt angst over je identiteit die de waarheid uit Gods Woord nodig heeft: "Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid" (2 Tim. 1:7). Welke leugens over jouw identiteit kun jij vervangen door Gods waarheid?


Bid: God, met welke gewoonten moet ik breken? Zijn er diepere lagen in mijn identiteit die kunnen leiden tot deze gewoonten? Heilige Geest, ik heb Uw kracht nodig om te veranderen. Amen!


Kijk hier naar Craig Groeschels preek over gewoonten.