Messias Voor Jou

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Tijden veranderen

Denk eens aan een jaar geleden. Je zat in een andere klas. Je had wellicht een andere haarstijl. Je had misschien wel andere vrienden dan nu. Dat komt omdat we in een wereld leven die constant verandert – heel de tijd maar door!

Het enige dat constant blijft is de belofte van Gods eeuwige koninkrijk. David wist dit goed, omdat God het aan hem had beloofd.

Toen David eenmaal goed gesetteld was in zijn paleis, kwam Gods dienaar, Nathan, met een woord voor David: “De HEER zegt je dat hij voor jou een ​huis​ zal bouwen: Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een ​huis​ bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn ​troon​ nooit wankelt.”

God wist hoeveel ellende David ervaren had hier op aarde. Hij werd genegeerd door zijn familie, werd voor het grootste deel van zijn leven achterna gezeten door slechte mensen, en had tegen reuzen gevochten. Kan jij je identificeren met Davids verhaal?

Toen David nog maar een jongen was, beloofde God hem dat hij koning zou worden, en die belofte kwam uit. Dus toen God David beloofde dat zijn regering nooit zou eindigen, denk je dat David dat ook geloofde? God sprak niet van een aards koninkrijk. Hij vertelde David dat hij deel uitmaakte van Gods koninkrijk hier op aarde.

Wij hebben allemaal onze uitdagingen. Maar het goede aan uitdagingen is dat ze slechts tijdelijk zijn! We hebben een koninkrijk van de hemel om naar uit te kijken, waar geen lijden of hartenpijn meer zal zijn. Hoewel de dingen in deze wereld continu aan verandering onderhevig zijn, is Gods eeuwige koninkrijk dat juist niet.

In de overdenking van morgen ontdek je welke impact Gods koninkrijk op je leven kan hebben.

P.S. Wil je elke dag een bemoediging via e-mail ontvangen? Schrijf je dan in voor 'Ik Wonder Jou', geschreven door Eric Célérier en Wilma Veen. Je kunt je hiervoor inschrijven op www.ikwonderjou.nl ! Daarbij ontvang je een gratis poster, gemaakt door Wilma Veen zelf!