Leesplan voor de Vastentijd uit de Bijbel: Mosaic

Overdenking
Wat is de vastentijd?Voor sommige christenen is de vastentijd altijd al onderdeel geweest van hun geestelijk leven, maar voor anderen is het onbekend. De vastentijd is de periode voorafgaand aan Pasen, waarin christenen gewend zijn hun harten voor te bereiden op Pasen door middel van overdenking, berouw en gebed. De vastentijd begint op Aswoensdag en duurt veertig dagen, uitgezonderd de zondagen, eindigend met Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Omdat de zondagen al wekelijkse vieringen zijn van de opstanding van Jezus, maken de zes zondagen in de vastentijd geen deel uit van de periode van veertig dagen, waarin gefocust wordt op zelfbeschouwing, zelfonderzoek en berouw. Veel christenen kiezen ervoor om te vasten tijdens de vastentijd, maar de focus ligt niet op het jezelf onthouden van iets, maar veel meer op het jezelf toewijden aan God en Zijn plan met de wereld.De vastentijd is een belangrijk onderdeel van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar is een uitstekende manier om ons te helpen gericht te zijn op God bij het indelen van onze tijd. Anders dan de ons beter bekende wereldse kalender, die georganiseerd is rond de bewegingen van de natuur, is het kerkelijk jaar georganiseerd rond God en Zijn activiteit in de wereld. Het kerkelijk jaar kent zes seizoenen van verschillende lengte: Advent, Kerst, Driekoningen, Vastentijd, Pasen en Pinksteren. Elk van deze seizoenen heeft een verschillende focus: Advent richt zich op de verwachting van de komst van God in de wereld, zowel in de geboorte als in de wederkomst van Christus. Kerst richt zich op de geboorte van Christus. Driekoningen gaat over het licht van Gods aanwezigheid, schijnend in de wereld. De Vastentijd richt zich op de zonde van de mens en Gods genadige oplossing. Pasen richt zich op de opstanding. Pinksteren gaat over de voortdurende activiteit van de Heilige Geest in de wereld. Dit jaarlijkse ritme van seizoenen kan een krachtig effect hebben op geestelijke groei, zowel persoonlijk als in gemeenschap.Als je dit leesplan over de vastentijd waardeert, kijk dan eens naar de Engelstalige Mosaic Bible, een gedrukte Bijbel waarin alles staat wat je in dit leesplan leest plus veel kleurrijke afbeeldingen en lezingen voor elke week van het kerkelijk jaar.