Genesis 12:5

Genesis 12:5 HTB

Hij nam zijn vrouw Sarai, zijn neef Lot en al zijn bezittingen mee: vee en slaven die hij in Haran had verzameld. Zo kwamen zij in Kanaän aan.
HTB: Het Boek
Delen