Exodus 25:37

Exodus 25:37 HTB

Maak ook zeven lampen voor de kandelaar en plaats deze zo dat hun licht naar voren valt.
HTB: Het Boek
Delen