Exodus 25:21

Exodus 25:21 HTB

Leg het verzoendeksel op de ark en leg daar de stenen plaquettes met de wet in die Ik u zal geven.
HTB: Het Boek
Delen