2 Korinthiërs 5:21

2 Korinthiërs 5:21 HTB

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.
HTB: Het Boek
Delen

2 Korinthiërs 5:21

Delen