2 Korinthiërs 5:10

2 Korinthiërs 5:10 HTB

Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.
HTB: Het Boek
Delen