1 Koningen 7:26

1 Koningen 7:26 HTB

De wanden van het bassin waren ongeveer acht centimeter dik, de rand leek op die van een beker of lelie en de inhoud van het vat bedroeg vierenveertigduizend liter.
HTB: Het Boek
Delen