1 Korinthiërs 13:9

1 Korinthiërs 13:9 HTB

Want wat wij weten, is onvolledig, en wat wij namens God zeggen, is gebrekkig.
HTB: Het Boek
Delen