Filippenzen 1:29

Filippenzen 1:29 NBG51

Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel