Marcus 13:33

Marcus 13:33 NBG51

Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen