Matteüs 6:33

Matteüs 6:33 NBG51

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Matteüs 6:33

Delen