Matteüs 5:16

Matteüs 5:16 NBG51

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Matteüs 5:16

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Matteüs 5:16