Matteüs 28:20

Matteüs 28:20 NBG51

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Matteüs 28:20