Matteüs 26:41

Matteüs 26:41 NBG51

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Matteüs 26:41

Deel