Matteüs 22:14

Matteüs 22:14 NBG51

Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen