Matteüs 1:1

Matteüs 1:1 NBG51

Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen