Lucas 22:20

Lucas 22:20 NBG51

Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Lucas 22:20

Deel