Lucas 16:22

Lucas 16:22 NBG51

Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen