Jesaja 7:14

Jesaja 7:14 NBG51

Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Jesaja 7:14

Delen