Hebreeën 10:14

Hebreeën 10:14 NBG51

Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Hebreeën 10:14