Genesis 25:23

Genesis 25:23 NBG51

En de HERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Genesis 25:23