Genesis 2:17

Genesis 2:17 NBG51

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Genesis 2:17