Genesis 1:27

Genesis 1:27 NBG51

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Genesis 1:27

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Genesis 1:27