Galaten 5:4

Galaten 5:4 NBG51

Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Galaten 5:4