Galaten 3:27

Galaten 3:27 NBG51

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Galaten 3:27