Efeziërs 5:25

Efeziërs 5:25 NBG51

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel